Ad prices

 
Editorial part
Double Page3980.00x1980.00
Single Page in 1st half on the book2900.002800.001560.00
Single Page in 2nd half on the book2600.00xx
1/2 pagex1400.00x
1/2 page1500.001500.00590.00
Advertisement sectionx
1/2 page980.00x560.00
1/4 page480.00700.00298.00
1/8 page265.00350.00145.00
CPT single page30.00x35.00
Readership (Cover)
According to Kantar TNS 2021 Thousands of readers per issue
101x51
  • Visas cenas norādītas EUR bez PVN
  • Visām cenām darbojas klienta un aģentūras atlaide
  • Cenās iekļauta maketa adaptācija dažādiem žurnālu izmēriem