Lilitai 14% pieaugums abonēšanā

Ar iespaidīgu 14% kopējo pieagumu beigusies gadskārtējā abonēšanas kampaņa Lilitas žurnāliem. Jā, tieši par 14,48% ir pieaudzis visu izdevniecības žurnālu kopējais abonētāju skaits.  Tas noticis summējoties gan atsevišķu žurnālu (Lilit ru, Lilit lv, Patron, Latvijas Būvniecība, Latvijas Architektūra, Nezināmā Vēsture) abonētāju skaita pieaugumam, gan arī pateicoties jauniem žurnāliem, kuru izdošana sākta 2016. gada laikā – Ceļojums Vēsturē, Nezināmā Kara Vēsture un Četras Sezonas.

Neapšaubāmi, galvenais lasītāju uzticības avots ir nemainīgi augstā žurnālu saturiskā kvalitāte, kas tradicionāli ir bijusi galvenā izdevniecības atšķirības pazīme tirgū. No otras puses – arī mūsu žurnālu abonētāju stabilā ekonomiskā situācija ir otrs būtisks faktors šāda rezultāta veidošanā.

Jāatzīmē, ka kopējais žurnālu abonētāju skaits Latvijā ik gadu samazinās par 2-4%, kas vairāk vai mazāk atbilst arī iedzīvotāju kopējā skaita reālajai tendencei, līdz ar to var samērā droši apgalvot, ka žurnālu abonēšana savu popularitāti Latvijā nezaudē. Mainās lasītāju prioritātes un intereses, tādēļ ik gadu ir žurnāli, kas pārstāj iznākt un allaž ir jauni žurnāli, kas atrod savus lasītājus.