Valsts simtgadē žurnāls „Лилит” uzsāk rakstu sēriju par Latvijas brīvvalsts laika izcilām kultūras personībām

Latvijā vispopulārākais krievu valodā iznākošais sieviešu ikmēneša žurnāls «Лилит» ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Latvijai – 100" atbalstu uzsāk rakstu sēriju par izciliem Latvijas brīvvalsts laika kultūras darbiniekiem.

Žurnāla «Лилит» auditorija vienmēr ir izrādījusi un apliecinājusi interesi par izglītojošām publikācijām, kuras veltītas dažādām kultūras tēmām. Taču jāatzīst, ka autoritatīvas informācijas par latviešu kultūru, kas būtu pasniegta populārā un citā valodā lasošai auditorijai viegli uztveramā un saprotamā veidā, ir salīdzinoši maz. Šī iemesla dēļ izdevniecībai un žurnāla «Лилит» redakcijai radās ideja veidot publikāciju ciklu saistībā ar Latvijas valsts simtgadi. Žurnāla formāts dod iespēju iepazīstināt krievu valodā lasošo auditoriju ar latviešu kultūru un vēsturi pievilcīgā formā, izstāstot tā laika personību likteņstāstus, tā veidojot emocionālo saikni un empātiju starp krievu valodā lasošo auditoriju un Latviju kā valsti. Mēs esam plānojuši veidot virkni publikāciju, katrā numurā šim nolūkam atvēlot salīdzinoši lielu apjomu (6 līdz 8 lappuses), rakstus bagātīgi ilustrējot, tajā skaitā ar vēsturiskām fotogrāfijām.

Šo Latvijas valsts simtgades programmas norisi žurnālā «Лилит» mēs atklāsim februāra numurā ar publikāciju par izcilo latviešu gleznotāju Valdemāru Toni (1892–1958).